M. A. Castrénin seura
ajankohtaista tapahtumakalenteri kulttuurimatkat jäseneksi liittyminen apurahat po-russki
etusivu > ajankohtaista

Ajankohtaista

Tervetuloa M. A. Castrénin seuran jäsenmatkalle Lappeenrantaan

lauantaina 11.5.2019!

Pyhän koiran niemi. Siperian alkuperäiskansojen tarinoita ja

kulttuuria Hanti-Mansiasta

Etelä-Karjalan museo, Kristiinankatu 15, Lappeenrannan linnoitus, Lappeenranta

Hanti-Mansian Luonnon ja ihmisen museon kanssa toteutettu 12.4.2019 avautunut näyttely esittelee suomalais-ugrilaisen hanti-kansan muinaisia taruja ja kulttuuria. Kansatieteellisessä näyttelyssä tutustutaan hanteihin ja heidän esineistöönsä, kulttuuriinsa ja kiehtoviin taruihin ihmisen, eläinten ja luonnon yhteydestä. 


 


 


 


 


 


Kuva: Luonnon ja ihmisen museo, Hanti-Mansia.

Matkalle lähdetään junalla Helsingin rautatieasemalta klo 10.19, ja paluujuna Lappeenrannasta Helsinkiin on klo 17.44-19.45. Lappeenrannassa on kuljetus rautatieasemalta Etelä-Karjalan museoon ja siellä näyttelyopastus. Opastuksen jälkeen voi tutustua omatoimisesti museon muihinkin näyttelyihin. Paikalta löytyy myös museokauppa. Iltapäiväkahvit nautitaan Kahvila Majurskassa. Lopuksi kuljetus museolta takaisin rautatieasemalle.


Ylläolevan ohjelman omakustannushinta (junamatkat, Lappeenrannan kuljetukset, opastusja kahvitarjoiluon 60 € / hlö (museokortilla 52 €).

Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 hlöä.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan osoitteessa marja.lappalainen@castren.inet.fi . Pyydämme ilmoittamaan kahvitarjoilua varten myös mahdollisista allergioista.

M. A. Castrénin seura

*******************************************************************

Uusi jäsentiedote 1/2019 on ilmestynyt: Jasentiedote1_2019.pdf

********************************************************************

Информационное письмо 27.9.2018 г.

Финно-угорское культурное сотрудничество с Россией

Гранты на 2019 год

Финно-угорское культурное сотрудничество с Россией основывается на взаимном партнерстве и проектном сотрудничестве по следующим направлениям:

  1. Поддержка и развитие культур финно-угорских народов в мультикультурном обществе

  2. Поддержка и развитие языков финно-угорских народов

  3. Развитие финно-угорского сотрудничества в области культуры, осуществляемое негосударственными организациями

Реализация совместных проектов с Обществом М.А.Кастрена

Общество М.А.Кастрена продолжает свое сотрудничество с финно-угорскими народами России путем установления связей и способствования взаимовлиянию между финнами и этими народами, путем популяризации культур финно-угорских народов в Финляндии и в других странах мира, а также путем оказания поддержки их культурным стремлениям, использованию родных языков и их развитию в качестве средства современной коммуникации.

В 2018 году правление Обществo М.А.Кастрена принимает проектные предложения в области языка и культуры от финно-угорских представителей России до 31.10.2018 года. Проекты могут начинаться раньше, чем 1.3.2019 и заканчивается не позднее 31.12.2019.

Проектное предложениескрепляется подписью и датой. Каждый пункт в резюме должен быть дан ответ. Максимальная длина не более двух страниц. В дополнение к резюме вы можете отправлять вложения, число которых не ограничено. Предложение - конкретный и обоснованный план проекта. Заявителем может выступить зарегистрированная организация, имеющая юридический адрес, а не частное лицо.

Предложение сотрудничества, резюме (doc-файл)должны быть отправленыдо 31.10.2018 г. по электронной почте: marja.lappalainen[a]castren.inet.fi.Предложение сотрудничества и вложения (стоимость контрактов, образец страницы, и т.д.) должны быть отправлены (последние штемпель 31.10.2018) по почте по адресу:M.A.Castréninseura, Mariankatu 7 A 5, FI-00170Helsinki,FINLAND/ФИНЛЯНДИЯ.

Присланные позже указанного срока и направленные только по электронной почте заявки рассматриваться не будут.

Общество М.А. Кастрена

Предложение_ резюме.doc

Предложение_ резюме.pdf

********************************************************************

27.9.2018

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Projektiavustukset suomalaisille toimijoille

Hakuaika1.-31.10.2018

Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Mikäli hankkeita on useampia, jokaisesta hankkeesta on tehtävä erillinen hakemus.

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa suomensukuisten kielten ja kulttuurien parissa yhteistyötä tekeville järjestöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla:

* Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

* Suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen

* Kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehittäminen

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu M. A. Castrénin seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia.

Ohjeet

Avustusta haetaan kirjallisesti M. A. Castrénin seuran lomakkeella (Liite), joka lähetetään sekä postitse että sähköpostitse.

Liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva konkreettinen, yksityiskohtainen suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio kustannusten ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Omarahoitus ja muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.

3. Tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta.

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (yhdistys-, säätiö- tai yhdistysrekisteriote)

Hakemus toimitetaan osoitteella M. A. Castrénin seura, Mariankatu 7 A 5, 00170 Helsinki

ja sähköpostiosoitteella marja.lappalainen[a]castren.inet.fi

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen M. A. Castrénin seuralle edelleen jaettavaksi. Päätökset pyritään tekemään tammi–helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Lisätietoja: M. A. Castrénin seura, puh. (09) 135 7820, 050 5919300 marja.lappalainen[a]castren.inet.fi

Hakulomake.docx

Hakulomake.pdf

*******************************************************************

Uusin jäsentiedote 1/2018 ilmestynyt: Jasentiedote1_2018.pdf

M. A. Castrénin seuran jäsentiedote 4/2017 luettavissa täällä: Jasentiedote4_2017.pdf

******************************************************************

Lehdistötiedote                                    Julkaisuvapaa 24.10.2015 klo 17.30

M. A. Castrénin  seuran kirjallisuuspalkinto 2015

M. A. Castrénin seuran palkinto jaetaan tänä vuonna kahdeksannen kerran. Palkinnolla pyritään tuomaan esille Venäjällä asuvien suomalais-ugrilaisten (uralilaisten) kansojen kieltä ja kulttuuria.

M. A. Castrénin seura haluaa korostaa omakielisen kirjallisuuden merkitystä Venäjän kirjan vuonna 2015 kohdistamalla kirjallisuuspalkinnon Venäjän Federaatiossa 2010-luvulla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistujen kaunokirjallisten alkuperäisteosten tekijöille. Palkinnot on tarkoitettu huomionosoitukseksi ja kannustukseksi kirjailijoille, jotka ovat osallistuneet kansallisen kirjallisuutensa kartuttamiseen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen äidinkielellään.

Palkintokategorioita oli kolme: lasten- ja nuortenkirjallisuus, runous ja lyhytproosa.

Kilpailuun osallistui 33 kirjailijaa edustaen kahdeksaa suomalais-ugrilaista kieltä. Vaikka palkintolautakunta joutui toteamaan, että osa kilpailuun lähetetyistä ehdotuksista ei aivan täyttänyt asetettuja kriteereitä, sillä ei kuitenkaan ollut vaikeuksia löytää niitä kirjailijoita, jotka ehdottomasti ansaitsevat palkintonsa.

Kilpailussa jaetut pääpalkinnot ovat suuruudeltaan 1.000 €, tunnustuspalkinnot 300€ ja kannustuspalkinnot 100 €. Palkintolautakunta kiinnitti huomiota erityisesti luovaan, uutta hakevaan ja nuorisoa puhuttelevaan nykykirjallisuuteen.

Julkistustilaisuus pidetään Helsingin Kirjamessuilla 24.10.2015 klo 17.30 Katri Vala-lavalla. Paikalle kutsuttuina ovat pääpalkintojen saajat.

Palkinnonsaajat

Lasten- ja nuorten kirjallisuus

pääpalkinto: Lidija Semjonova, Marin tasavalta

kannustuspalkinto: Ljudmila Kožil, Hanti-Mansian autonominen piirikunta – Jugra

Runous

pääpalkinto: Bogdan Anfinogenov, Udmurtian tasavalta

tunnustuspalkinnot: Ljubov Anufrijeva, Komin tasavalta; Vasili Kozlov, Permin Komin piirikunta

kannustuspalkinto: Valentina Saburova, Karjalan tasavalta

Lyhytproosa

pääpalkinto: Oleg Uljašev, Komin tasavalta

tunnustuspalkinto: Galina Romanova, Udmurtian tasavalta

kannustuspalkinnot: Zoja Bolina, Krasnojarskin aluepiiri; Inna Irduganova, Tatarstanin tasavalta

M. A. Castrénin seura kirjamessuilla


Kuv. Messukeskus

M. A. Castrénin seura on mukana kirjamessuilla omalla osastollaan sekä kolmella tapahtumalla. M. A. Castrénin seuran kirjallisuuspalkintojen julkistustilaisuus on lauantaina 24.10. Samana päivänä Tarinalaaksossa kuullaan suomalais-ugrilaisia satuja, ja runopuulaaki UgricSlam tuo jo avajaispäivänä 22.10. lavalle suomalais-ugrilaisen maailman runoilijoita. Seura on ollut myös järjestämässä joitakin paneelikeskusteluja ja oheistapahtumia. Lisäksi seuran omalla osastolla järjestetään kirjailijahaastatteluja, kirjaesittelyjä ja muuta ohjelmaa.

Tarkempi suomalais-ugrilainen ohjelmamme päivittyy kotisivuilla www.macastren.fi  ja Facebookissa (M. A. Castrénin seura MAC).

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi kirjamessuille!

Vapaaehtoisia tarvitaan messupäivinä seuraavasti: torstai 22.10. klo 10–18, pe 23.10. klo 10–20, la 24.10. klo 10–18 ja su 25.10. klo 10–18.

Työskentely tapahtuu seuran omalla osastolla ja on luonteeltaan asiakaspalvelua. Osastolla vierailee mm. koululaisia, jotka voivat tarvita opastusta messusuunnistustehtävissään. Tai osastolla seisova Pahvi-MAC  tarvitsee tukea kun kaikki haluavat ottaa selfien juuri sen kanssa... Työtehtäviin opastetaan paikan päällä.

Työpanosta vastaan saa pääsylipun messuille. Vapaaehtoistyöntekijäksi seuran osastolle voi ilmoittautua puhelimitse seuran toimistoon arkisin klo 9–16.

Tule mukaan – tehdään yhdessä ikimuistoiset suomalais-ugrilaiset messut!

HELSINGIN KIRJAMESSUT 22.–25.10.2015

Messukeskus, Messuaukio 1.
Avoinna to, la, su klo 10–18, pe klo 10–20
Pääsymaksut: aikuiset 16 €, lapset 7–15 v. eläkeläiset, varusmiehet ja opiskelijat 10 €, lisäksi perhe-, ryhmä-, koululais- ja kokoaikalippuja

Helsingin Kirjamessujen teemamaa on Venäjä, ja esillä on erityisesti venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri. M. A. Castrénin seura tuo Helsingin Kirjamessuille Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuutta, mikä on seuran vahvaa osaamisaluetta.

M. A. Castrénin seura messuilla

Torstai 22.10.

klo 12.00–13.00 UgricSlam
Kullervo-sali

Suomalais-ugrilainen Poetry Slam, UgricSlam, on lavarunokilpailu, jossa on mukana Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen sekä Viron ja Suomen edustajia. UgricSlamia johdattelevat vuoden 2015 runolähettiläs Erkka Mykkänen ja kirjailija Jouni Tossavainen (Suomen Kirjailijaliitto). Pisteet antaa yleisön joukosta valittu tuomaristo.

Lauantai 24.10.

klo 15.30–16.00 Suomalais-ugrilaisten kansojen satuja
Tarinalaakson teltta

Lapsille luetaan suomalais-ugrilaisten kansojen satuja. Joukossa on niin vanhoja kansansatuja kuin uusiakin satuja ja tarinoita suomalais-ugrilaisesta maailmasta.  Lukijoina toimivat lastenkirjailija Leena Laulajainen ja FM Elina Ahola.

klo 17.30–18.00 M. A. Castrénin seuran kirjallisuuspalkinto 2015
Katri Vala -lava

M. A. Castrénin seuran palkinto jaetaan nyt kahdeksannen kerran. Palkinnot on tarkoitettu huomionosoitukseksi ja kannustukseksi kirjailijoille, jotka ovat osallistuneet kansallisen kirjallisuutensa kartuttamiseen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen äidinkielellään. Palkintoja ovat jakamassa kirjailija Sofi Oksanen ja pj. Anne Helttunen. Juhlamusiikkia esittää MeNaiset.

M. A. Castrénin seuran osasto (6f75)
Suomessa ilmestyneiden suomalais-ugrilaisuuteen liitttyvien uutuuskirjojen esittelyjä ja pienimuotoisia keskusteluja on päivittäin.  M. A. Castrénin seuran ohjelma päivittyy FB-sivuille M. A. Castrénin seura MAC.

Poimintoja muusta suomalais-ugrilaisesta ohjelmasta messuilla

Suomi–Venäjä-Seuran lastentapahtuma
Lauantai 24.10.
klo 15.00–15.30 Mummot kertovat siperialaisia tarinoita lapsille
Tarinalaakson teltta

Jamalin Nenetsiasta kotoisin oleva nenetsi Anastasia Lapsui ja venäjän kielen lehtori emerita Marianna Flinckenberg-Gluschkoff kertovat nenetsi-tarinoita lapsille.

Venäjä – kirjat kertovat / Read Russia
Venäjä-teemaosastolla (6h101, 6n119) kävijöille esitellään suomalaisten kirjojen venäjännöksiä, Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin liittyviä kirjoja sekä parhaita näytteitä niin klassisesta kuin modernista aikuisten ja lasten kirjallisuudesta. Oma näyttely kootaan kirjoista, jotka on julkaistu Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen  kielillä. Karjalan, Mordvan, Marin ja Udmurtian kustantamot tuovat esille parhaat julkaisunsa. Kirjanäyttelyyn liittyy mestariluokkia ja interaktiivisia ohjelmia, joiden avulla tutustutaan kansanpeleihin ja kansantansseihin, käsityötaitoihin sekä häätapoihin ja esitellään Venäjän suomalais-ugrilaisten tasavaltojen kansallispukuja.

Helsingin Kirjamessujen koko ohjelma http://www.messukeskus.com/Sites3/Kirjamessut/Sivut/default.aspx

Sukukansapäivät 2015


Virolainen runoilija Jaan Malin eli äänirunoilija Luulur on mukana Etnoklubilla 22.10. Kuva Tallinnan runolavoilta vuodelta 2015.

ETNOKLUBI                           
torstai 22.10.2015 klo 18–23
Villi Wäinö, Kalevankatu 4, 00100 Helsinki

Vapaa pääsy!

klo 18.00 Paneelikeskustelu:
Moderaattorina Hannu Oittinen, keskustelijoina Santtu Karhu (Karjala), Jaan Malin (Viro), Sanna Immanen

klo 19.00 Musiikkia:
Kiiora-yhtye (Setomaa)
Santtu Karhu ja Fedja-setä (Karjala)

Järjestäjät: Setukaisten ystävät, Suomen Viro-yhdistysten liitto, Viljandin ystävät, Viro-instituutti, Tuglas-seura, Suomi-Unkari Seura, Suomen Arvostelijain Liitto SARV, Kirjallisuuden kääntäjien ammattiosasto KAOS, Suomen PEN, Eino Leinon Seura, M. A. Castrénin seura