M. A. Castrénin seura
ajankohtaista tapahtumakalenteri kulttuurimatkat jäseneksi liittyminen apurahat po-russki
etusivu > ajankohtaista

Ajankohtaista

Uusi jäsentiedote 2/2019 on ilmestynyt: Jasentiedote2_2019.pdf

*******************************************************************

Tervetuloa M. A. Castrénin seuran jäsenmatkalle Lappeenrantaan

lauantaina 11.5.2019!

Pyhän koiran niemi. Siperian alkuperäiskansojen tarinoita ja

kulttuuria Hanti-Mansiasta

Etelä-Karjalan museo, Kristiinankatu 15, Lappeenrannan linnoitus, Lappeenranta

Hanti-Mansian Luonnon ja ihmisen museon kanssa toteutettu 12.4.2019 avautunut näyttely esittelee suomalais-ugrilaisen hanti-kansan muinaisia taruja ja kulttuuria. Kansatieteellisessä näyttelyssä tutustutaan hanteihin ja heidän esineistöönsä, kulttuuriinsa ja kiehtoviin taruihin ihmisen, eläinten ja luonnon yhteydestä. 


 


 


 


 


 


Kuva: Luonnon ja ihmisen museo, Hanti-Mansia.

Matkalle lähdetään junalla Helsingin rautatieasemalta klo 10.19, ja paluujuna Lappeenrannasta Helsinkiin on klo 17.44-19.45. Lappeenrannassa on kuljetus rautatieasemalta Etelä-Karjalan museoon ja siellä näyttelyopastus. Opastuksen jälkeen voi tutustua omatoimisesti museon muihinkin näyttelyihin. Paikalta löytyy myös museokauppa. Iltapäiväkahvit nautitaan Kahvila Majurskassa. Lopuksi kuljetus museolta takaisin rautatieasemalle.


Ylläolevan ohjelman omakustannushinta (junamatkat, Lappeenrannan kuljetukset, opastusja kahvitarjoiluon 60 € / hlö (museokortilla 52 €).

Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 hlöä.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan osoitteessa marja.lappalainen@castren.inet.fi . Pyydämme ilmoittamaan kahvitarjoilua varten myös mahdollisista allergioista.

M. A. Castrénin seura

*******************************************************************

Uusi jäsentiedote 1/2019 on ilmestynyt: Jasentiedote1_2019.pdf

********************************************************************

Информационное письмо 27.9.2018 г.

Финно-угорское культурное сотрудничество с Россией

Гранты на 2019 год

Финно-угорское культурное сотрудничество с Россией основывается на взаимном партнерстве и проектном сотрудничестве по следующим направлениям:

  1. Поддержка и развитие культур финно-угорских народов в мультикультурном обществе

  2. Поддержка и развитие языков финно-угорских народов

  3. Развитие финно-угорского сотрудничества в области культуры, осуществляемое негосударственными организациями

Реализация совместных проектов с Обществом М.А.Кастрена

Общество М.А.Кастрена продолжает свое сотрудничество с финно-угорскими народами России путем установления связей и способствования взаимовлиянию между финнами и этими народами, путем популяризации культур финно-угорских народов в Финляндии и в других странах мира, а также путем оказания поддержки их культурным стремлениям, использованию родных языков и их развитию в качестве средства современной коммуникации.

В 2018 году правление Обществo М.А.Кастрена принимает проектные предложения в области языка и культуры от финно-угорских представителей России до 31.10.2018 года. Проекты могут начинаться раньше, чем 1.3.2019 и заканчивается не позднее 31.12.2019.

Проектное предложениескрепляется подписью и датой. Каждый пункт в резюме должен быть дан ответ. Максимальная длина не более двух страниц. В дополнение к резюме вы можете отправлять вложения, число которых не ограничено. Предложение - конкретный и обоснованный план проекта. Заявителем может выступить зарегистрированная организация, имеющая юридический адрес, а не частное лицо.

Предложение сотрудничества, резюме (doc-файл)должны быть отправленыдо 31.10.2018 г. по электронной почте: marja.lappalainen[a]castren.inet.fi.Предложение сотрудничества и вложения (стоимость контрактов, образец страницы, и т.д.) должны быть отправлены (последние штемпель 31.10.2018) по почте по адресу:M.A.Castréninseura, Mariankatu 7 A 5, FI-00170Helsinki,FINLAND/ФИНЛЯНДИЯ.

Присланные позже указанного срока и направленные только по электронной почте заявки рассматриваться не будут.

Общество М.А. Кастрена

Предложение_ резюме.doc

Предложение_ резюме.pdf

********************************************************************

27.9.2018

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Projektiavustukset suomalaisille toimijoille

Hakuaika1.-31.10.2018

Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Mikäli hankkeita on useampia, jokaisesta hankkeesta on tehtävä erillinen hakemus.

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa suomensukuisten kielten ja kulttuurien parissa yhteistyötä tekeville järjestöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla:

* Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

* Suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen

* Kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehittäminen

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu M. A. Castrénin seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia.

Ohjeet

Avustusta haetaan kirjallisesti M. A. Castrénin seuran lomakkeella (Liite), joka lähetetään sekä postitse että sähköpostitse.

Liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva konkreettinen, yksityiskohtainen suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio kustannusten ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Omarahoitus ja muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.

3. Tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta.

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (yhdistys-, säätiö- tai yhdistysrekisteriote)

Hakemus toimitetaan osoitteella M. A. Castrénin seura, Mariankatu 7 A 5, 00170 Helsinki

ja sähköpostiosoitteella marja.lappalainen[a]castren.inet.fi

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen M. A. Castrénin seuralle edelleen jaettavaksi. Päätökset pyritään tekemään tammi–helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Lisätietoja: M. A. Castrénin seura, puh. (09) 135 7820, 050 5919300 marja.lappalainen[a]castren.inet.fi

Hakulomake.docx

Hakulomake.pdf