M. A. Castrénin seura
ajankohtaista tapahtumakalenteri kulttuurimatkat jäseneksi liittyminen apurahat po-russki
etusivu > Arktinen dialogi

Arktinen dialogi – äidinkielen ja luonnon suojelua

Lahti | Kempele | Mari | Komi

Arktinen dialogi – äidinkielen ja luonnon suojelua -hanke keskittyy Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Hankkeella haluttiin herättää erityisesti nuorten kiinnostusta omaan kieleen ja ympäristöön ja kannustaa osallistumaan molempien suojeluun ja kehittämiseen. Ihmisoikeuksien ja yleisen inhimillisyyden nimissä pienillekin kansoille kuuluu oikeus pyrkiä hallittuun rakennemuutokseen, mikä voi onnistua vain oman kielen ja kulttuurin pohjalta.

Maapallolla kuolee eläin- ja kasvilajeja sukupuuttoon saastumisen, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riiston takia. Arviolta noin kahden viikon välein kuolee myös yksi kieli: maailman noin 6000 tunnetusta kielestä jopa 90 % kuolee kuluvan vuosisadan aikana. Kielen kuolema on aina yhden maailman ja maailmankuvan loppu. Se on menetys koko kulttuuriperinnölle, koska silloin ei katoa vain ainoastaan sanoja ja lauserakenteita, vaan myös valtava määrä tietoa ja ymmärrystä ihmisen ajattelusta ja tuhansia vuosia kestäneestä sopeutumisesta ympäristöönsä – ja kyky elää tasapainossa ympäristönsä kanssa.

Monimuotoinen maailma sisältää sekä rikkaan biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden, että rikkaan kielidiversiteetin.

Marilainen nuortenlehti Jamde lij ja Komissa toimiva Venäjän Federaation suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus järjestivät hankkeen puitteissa nuorten kesäkurssit teemaan liittyen. Kahdessa suomalaisessa koulussa, Salinkallion peruskoulussa Lahdessa ja Kempeleen lukiossa, järjestettiin  samoin työpajat aiheesta.

Kesäkurssien ja työpajojen tuloksena saatiin yhteensä 147 tekstiä (raportteja, runoja, haastatteluja, lehtiartikkeleita), piirustusta, valokuvaa, videota, diaesitystä ja radio-ohjelmaa, jotka kaikki tuovat esille tämän päivän marilaisten, komilaisten ja suomalaisten nuorten näkökulman luonnon ja äidinkielen monimuotoisuuteen.

Saadut materiaalit on nyt koottu näille kotisivuille. Tekstien käännöksiä tullaan lisäämään sivuille jatkossa.

Kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille ja Suomen Kulttuurirahastolle, jonka apuraha mahdollisti hankkeen toteutuksen.

Lahti | Kempele | Mari | Komi

Copyright: M. A. Castrénin seura