M. A. Castrénin seura
ajankohtaista tapahtumakalenteri kulttuurimatkat jäseneksi liittyminen apurahat po-russki
etusivu

Toiminta

LeimaM. A. Castrénin seura perustettiin 22. tammikuuta 1990 Helsingissä. Sen tarkoituksena on 
– luoda yhteyksiä ja edistää vuorovaikutusta suomalaisten ja suomen sukukieliä eli uralilaisia kieliä puhuvien kansojen välillä,
– tehdä tunnetuksi näiden kansojen kulttuuria Suomessa sekä
– tukea niiden kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen viljelyä. 

M. A. Castrénin seuran perustamiseen vaikutti ratkaisevasti 1980-luvun lopulla alkanut Venäjän ja Itä-Euroopan murros. Muutos edellytti uudella tavalla konkreettisia yhteyksiä Suomen ja Venäjällä asuvien uralilaisten kielten puhujien välillä. Seura pyrkii tavoitteisiinsa yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaalaisten sisarseurojensa ja kulttuurijärjestöjen ja -viranomaisten kanssa. 

Toimintansa aluksi seura käynnisti stipendiaattivaihdon Suomen ja Marin tasavallan välillä. Suurimpia seuran järjestämiä tapahtumia ovat olleet vuoden 1991 Uralilainen kirjallisuuskonferenssi Kieli on kotimaani, johon oli kutsuttu uralilaisia kieliä puhuvien kansojen parista kirjailijoita ja äidinkielen asiantuntijoita, Marin kulttuuripäivät vuonna 1993 ja XI kansainvälinen suomalais-ugrilainen kirjallisuuskongressi Kirjallisuus käännekohdassa vuonna 2010. Seuran toimintaan kuuluvat vuosittain järjestettävä sukukansapäivä sekä muut jäsentilaisuudet. Toiminnasta tiedotetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessa, seuran sähköpostituslistalla ja Facebook-sivulla. 

Vuosina 1994–2012 M. A. Castrénin seura toimi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa sukukansaohjelmaa (pääkohtia opetusalan yhteistyö, henkilövaihto, tutkimusyhteistyö, museo- ja kirjastoalan yhteistyö sekä kulttuurivaihto) koordinoivan neuvottelukunnan koollekutsujana ja ohjelman vastuullisena toteuttajana. Vuodesta 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö hallinnoi hakumenettelyä Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa. M. A. Castrénin seura on delegoinut hakumenettelyn suomalaisille toimijoille suunnattuja projektikohtaisia apurahoja vuodesta 2018 lähtien. Vuodesta 2023 lähtien hakumenettelyn nimi on ollut Suomalais-ugrilainen kansainvälinen kulttuuriyhteistyö.

Hallitus

Seuran asioita hoitaa yhdeksänjäseninen hallitus puheenjohtajanaan MuT Maari Kallberg. Hallituksen muut jäsenet ovat kirjailija Olli Heikkonen, intendentti Anna-Mari Immonen (Museovirasto), äidinkielenopettaja Minna Inovaara, väitöskirjatutkija Tomi Koivunen (Turun yliopisto), viestintäjohtaja Kati Mikkola, toimittaja Kirsikka Moring,  FT, vpj. Merja Salo (Helsingin yliopisto) ja arkeologi Pirjo Uino. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoitaa toiminnanjohtaja, FM Marja Lappalainen.

Dokumentit

seuran säännöt  | tiedote  | strategia  

In English

information